more from
Thin Man Records

Follow Eric Shoves Them In His Pockets to join the conversation.

When you follow Eric Shoves Them In His Pockets, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Eric Shoves Them In His Pockets

Warszawa, Poland

Trio Huberta, Christopha i Szymona - dwóch kuzynów i typa, którego poznali w liceum. Jeden jest wysoki, drugi też jest wysoki, trzeci jest niski, ale za to śpiewa. Jest to zespół, który nie chciał być zespołem rockowym, ale jednak gdzieś tam nim jest. Chciał grać muzykę smutną, a podobno gra wesołą. Nie chciał grać piosenek, ale je pisze. Trochę obok, ale jednak w punkt, ESTIHP dążą do celu.